fashionha.ir

پشت صحنه فشن شو

اجرای شوهای لباس و فشن کاری جالب و اما سخت برای آن مانکن هایی است که باید خود را ساعتها در اختیار آرایشگر و طراح لباس قرار دهند شاید جالب باشد پشت صحنه از فعالیت آنها را در چند عکس ببینید و پی به سختی کارشان ببرید البته شاید دستمزدهای آنچنانیشان این خستگی را از تنشان به در کند.

پشت صحنه فشن شو پشت صحنه فشن شو پشت صحنه فشن شو پشت صحنه فشن شو پشت صحنه فشن شو پشت صحنه فشن شو

دسته :  اخبار و تازه ها

دیدگاه ها